This website uses cookies to remember your personal preferences and gather statistics. Click here for more information about cookies.

Yes, I agree No, I do not agree X

Stakeholder matrix

Materieel onderwerp

Stakeholders

Verwachtingen stakeholders

Onze beoogde impact

Doelstelling 2018-2020

Situatie 2017

Economisch

     

1. Lange termijn rendement op vastgoedinvesteringen

Investeerder, aandeelhouder, huurder

• Lange termijn rendement op vastgoed fondsen/mandaten conform ‘target return’
• Financieel gezonde bedrijfsvoering
• Marktconforme huurprijzen

Investeerders ontvangen een rendement dat gemiddeld op de lange termijn past bij het risicoprofiel van de vastgoedbeleggingen en bijdraagt aan de indexatie van de pensioenen

• Gemiddeld lange termijn rendement (5-jaar) op belegd vermogen: 5-7,5%

• Gemiddeld 8,9% totaal rendement op belegd vermogen (periode 2013-2017)

2. Groei van vastgoedinvesteringen

Investeerder, aandeelhouder, (rijks)overheden, lokale operators, ketenpartners

• Liquide fondsen/mandaten (in- en uitstappen)
• Beschikbaarheid van te investeren kapitaal
• Zekere toekomstige vastgoedtransacties (‘secured pipeline’)
• Vergroten aantal en aandeel derde investeerders naast ankerinvesteerder bpfBOUW

Stakeholders hebben zekerheid over toekomstige groei van vastgoedinvesteringen doordat de in- en uitstroom van vastgoed en kapitaal voor langere termijn zeker is gesteld

• Jaarlijks €800 miljoen aan nieuwe vastgoedinvesteringen
• In 2018 opening van representatie-kantoren in New York en Sydney
• Investeringsstrategie voor emerging markets in Azië en Brazilië

• Nieuwe vastgoedinvesteringen in 2017: € 785 miljoen
• 1 hoofdkantoor in Amsterdam
• Belegd in 10 kernregio’s

Environmental

     

3. Duurzame vastgoedinvesteringen

Investeerder, aandeelhouder, (rijks)overheden, huurder

• Duurzame fondsen/mandaten (GRESB score)
• Duurzame gebouwen (gebouwcertificaten)
• Bijdragen aan energie-transitie (minder CO2)
• Bijdragen aan gezondheid en leefbaarheid

De maatschappij kan rekenen op zowel huisvesting als bedrijfsvoering die bijdragen aan het milieu, gezondheid en de omgeving

• 70% van de vastgoedinvesteringen is duurzaam belegd (GRESB 4/5 rating)

• 76% van beleggingen heeft GRESB 4/5 sterren rating

Sociaal

     

4. Huurder en investeerder dienstverlening en betrokkenheid

Investeerder, aandeelhouder, huurder

• Bereikbaar zijn en korte responstijd
• Gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen en platforms
• Leveren van diensten/faciliteiten die huurders en investeerders ontzorgen

Huurders en investeerders worden ontzorgd en hebben een hoge waardering voor de dienstverlening van Bouwinvest

• Gemiddelde tevredenheidsscore van huurders > 7
• Gemiddelde tevredenheidsscore van investeerders > 7

• Tevredenheid huurders: 6,7
• Tevredenheid investeerders: 7,9

5. Carrièremogelijkheden en ontwikkeling

Medewerker

· Interne doorgroei voor medewerkers
· Training en ontwikkeling voor medewerkers
• Marktconforme beloning van medewerkers

Medewerkers worden ondersteund in hun ontwikkel- en carrièremogelijkheden, worden op marktconforme wijze beloond en waarderen Bouwinvest bovengemiddeld

• Gemiddelde medewerker-tevredenheidscore > 7

• Tevredenheid medewerkers: 8,0

6. Plezierige werkgever

Aandeelhouder

• Tijdig invullen van openstaande en toekomstige vacatures
• Behouden van goede positie in de arbeidsmarkt

Het juiste talent weet Bouwinvest te vinden als werkgever.

• Groei naar 180FTE in 2020

• Netto met 16FTE gegroeid in 2017

7. Samenwerken en lange termijn afspraken

Ketenpartners, lokale operators, medewerkers, huurders.

• Flexibiliteit en innovatief vermogen
• Meedenken met keten
• Terugkerende samenwerking
• Stabiel beleid voeren

Waarde creëren voor alle stakeholders door de samenwerking aan te gaan voor de lange termijn

• Interne en externe samenwerking verder intensiveren

• Service level afspraken met vastgoedmanagers

Governance

     

8. Thought leadership en reputatie

Investeerder, aandeelhouder, (rijks)overheden, fondsmanager

• Kennis en visie op vastgoedinvesteringen en -markten
• Actieve bijdrage leveren aan branche organisaties.
• Vergroten transparantie vastgoedmarkt

Het klimaat voor investeren in vastgoed (nationaal en internationaal) verder vergroten.

• Actieve bijdrage leveren aan de transparantie in vastgoedmarkten waar Bouwinvest belegt

• 3 gepubliceerde (research) papers
• Bijdrage aan branche organisaties o.a. ULI, IVBN, NEPROM, INREV, ANREV, RICS

9. Bescherming van persoonsgegevens

Toezichthouder

• Verwerking persoonsgegevens voldoet aan wet- en regelgeving

Huurders kunnen erop vertrouwen dat persoonsgegevens goed zijn beschermd

• Blijven voldoen aan wet- en regelgeving rondom privacy

• Persoonsgegevens onderdeel van classificatie van IT diensten en bewerker overeenkomsten afgesloten

10. Verantwoorde bedrijfsvoering

Investeerder, toezichthouder, huurder, lokale operators

• Voldoen aan wet- en regelgeving
• Naleven Corporate governance code
• Professioneel handelen
• Hoge kwaliteit en snelheid bedrijfsvoering
• Integriteit / geen ‘conflict of interest’

Stakeholders hebben het vertrouwen dat de bedrijfsvoering van Bouwinvest op orde is en voldoet aan wet- en regelgeving

• Kwaliteit van huidige corporate governance hoog houden

• 4 lines of defence
• AIFMD vergunning
• ISAE3402 type 2
• Compliance & risk cycle
• No conflict of interest door ‘single fund’ structuur

  • Share this article